มี 30 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากUniversity of Delaware

usa

3017

36

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Biomedical Engineering

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 126 CREDITS

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

US$34,160.00 (1,036,841 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Biomedical Engineering / Master of Business Administration (BBE/MBA)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Chemical Engineering

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 126 CREDITS

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

US$34,160.00 (1,036,841 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Civil Engineering (BCE)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 125 CREDITS

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

US$34,160.00 (1,036,841 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Civil Engineering / Master of Business Administration (BCE/MBA)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Construction Engineering and Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 126 CREDITS

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

US$34,160.00 (1,036,841 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Electrical Engineering

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 125 CREDITS

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

US$34,160.00 (1,036,841 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Environmental Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 125 CREDITS

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

US$34,160.00 (1,036,841 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Environmental Engineering / Master of Business Administration (BENE/MBA)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Materials Science and Engineering (BMSE)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 126 CREDITS

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

US$34,160.00 (1,036,841 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Mechanical Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 125 CREDITS

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

US$34,160.00 (1,036,841 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Mechanical Engineering / Master of Business Administration (BME/MBA)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Delaware เปิดรับนักศึกษารุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างคุณประโยชน์ให้กับโลก

  • วิทยาเขตหลักตั้งอยู่ในเมือง Newark รัฐ Delaware
  • 7 วิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรอันหลากหลายมากมาย
  • อัตราการสำเร็จการศึกษาที่สูงจนเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ
  • หนึ่งในหลักสูตร ESL ที่มีชื่อเสียงที่สุดในสหรัฐ