มี 2 หลักสูตรชีววิทยาทางทะเลระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversity of Delaware

usa

2462

24

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Marine Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

US$34,164.00 (1,041,650 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MS in Marine Studies

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM OF 30 GRADUATE CREDITS

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

US$34,164.00 (1,041,650 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Delaware เปิดรับนักศึกษารุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างคุณประโยชน์ให้กับโลก

  • วิทยาเขตหลักตั้งอยู่ในเมือง Newark รัฐ Delaware
  • 7 วิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรอันหลากหลายมากมาย
  • อัตราการสำเร็จการศึกษาที่สูงจนเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ
  • หนึ่งในหลักสูตร ESL ที่มีชื่อเสียงที่สุดในสหรัฐ