ทั้งหมดที่ University of Kansas อเมริกา

null

305

1

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

2-Year Juris Doctor for Foreign-Trained Lawyers

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$27,820.00 (842,000 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. Architectural Studies - Master of Architecture

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Environmental Studies/Master of Urban Planning

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Fine Arts in Music

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$27,449.00 (830,771 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Athletic Training

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$27,560.00 (834,131 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Exercise Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$27,560.00 (834,131 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Sport Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$27,560.00 (834,131 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Applied Science in Biotechnology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Applied Science in Exercise Science

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 2 มิถุนายน 2020, 24 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Art Education in Visual Art Education

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$26,960.00 (815,971 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts and Bachelor of General Studies in African and African-American Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$26,960.00 (815,971 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts and Bachelor of General Studies in American Sign Language (ASL) and Deaf Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้