มี 29 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากUniversity of Kansas

usa

279

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Science in Aerospace Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 OR 5 YEARS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$27,870.00 (849,748 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Architectural Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$27,870.00 (849,748 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Chemical Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$27,870.00 (849,748 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Civil Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$27,870.00 (849,748 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Electrical Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$27,870.00 (849,748 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Engineering Physics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$27,870.00 (849,748 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Mechanical Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$27,870.00 (849,748 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Petroleum Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$27,870.00 (849,748 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Engineering in Aerospace Engineering

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 66 CREDIT HOURS BEYOND THE B.S DEGREE

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 2 มิถุนายน 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$24,679.00 (752,455 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Aerospace Engineering

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 60 CREDIT HOURS BEYOND THE B.S

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 2 มิถุนายน 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$24,679.00 (752,455 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Bioengineering

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 60 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$24,679.00 (752,455 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Chemical and Petroleum Engineering

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 45

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$24,679.00 (752,455 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้