เรียนต่อ อเมริกา ที่ University of Louisville

usa

127

1

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Accelerated BA-BS/MA in Political Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$27,758.00 (฿ 864,937) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accelerated BA-BS/MA in Sociology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$27,758.00 (฿ 864,937) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accelerated BA/BS with M.A. in Women's and Gender Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$27,758.00 (฿ 864,937) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accelerated BA/BS-MA Option in Mathematics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$27,758.00 (฿ 864,937) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accelerated BA/MA in Art History

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$27,758.00 (฿ 864,937) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accelerated BA/MA in Humanities

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$27,758.00 (฿ 864,937) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accelerated BA/MA Program in French

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$27,758.00 (฿ 864,937) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accelerated BS-MS in Criminal Justice

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$27,758.00 (฿ 864,937) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. Women's and Gender Studies Accelerated Track to Law (3+3)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - : 125

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$27,758.00 (฿ 864,937) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.S. in Nursing

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, สิงหาคม 2021

US$27,758.00 (฿ 864,937) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.S. in Nursing, Nursing, Pre-Licensure Program

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM TOTAL HOURS: 120-121

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, สิงหาคม 2021

US$27,758.00 (฿ 864,937) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor in Social Work

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$27,758.00 (฿ 864,937) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้