มี 5 หลักสูตรจิตวิทยาระดับจากUniversity of Maine

usa

391

4

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

B.A. in Psychology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM 120 CREDITS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$29,310.00 (884,579 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Women's, Gender, and Sexuality Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM 120 CREDITS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$29,310.00 (884,579 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Psychological Sciences

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MAXIMUM 4 YEARS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$21,990.00 (663,660 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Positive Intervention and Support: RTI for Behavior

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 9 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

M.A. Degree in Psychological Sciences

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM OF 30 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$21,990.00 (663,660 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้