เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

มี 4 หลักสูตรเภสัชศาสตร์ระดับจากUniversity of New Mexico

usa

295

3

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Science in Pharmaceutical Sciences (B.S.)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 7 มิถุนายน 2021, 23 สิงหาคม 2021, 17 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

15 June 2021, 1 October 2021

US$25,235.00 (฿ 786,890) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Doctor of Pharmacy

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 91 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021

US$44,750.00 (฿ 1,395,417) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

MBA - Master of Business Administration/Doctor of Pharmacy

MBA

เต็มเวลา - 6 CREDIT HOURS OF M.B.A. CORE COURSES AS PROFESSIONAL ELECTIVES AND THE ANDERSON SCHOOL ACCEPTS 5 CREDIT HOURS IN THE PHARMACY TOWARD THE 15 CREDIT HOURS OF ELECTIVE CREDIT IN THE M.B.A

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 17 มกราคม 2022

US$23,909.00 (฿ 745,542) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

MBA - Master of Business Administration/Doctor of Pharmacy

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 6 CREDIT HOURS OF M.B.A. CORE COURSES AS PROFESSIONAL ELECTIVES AND THE ANDERSON SCHOOL ACCEPTS 5 CREDIT HOURS IN THE PHARMACY TOWARD THE 15 CREDIT HOURS OF ELECTIVE CREDIT IN THE M.B.A

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 17 มกราคม 2022

US$23,909.00 (฿ 745,542) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้