ทั้งหมดที่ University of Pennsylvania อเมริกา

null

2546

18

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 11

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

B.A in Science, Technology and Society

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - : 34

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

US$51,156.00 (1,687,943 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Africana Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - : 32

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

US$51,156.00 (1,687,943 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Ancient History

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - : 32

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

US$51,156.00 (1,687,943 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Anthropology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - : 34

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

US$51,156.00 (1,687,943 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Architecture

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - : 36

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

US$51,156.00 (1,687,943 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Biochemistry

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - : 36

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

US$51,156.00 (1,687,943 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Biological Basis of Behavior

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - : 35.5

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

US$51,156.00 (1,687,943 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Biology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

US$51,156.00 (1,687,943 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Biophysics

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - : 36

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

US$51,156.00 (1,687,943 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Chemistry

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - : 36

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

US$51,156.00 (1,687,943 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Cinema and Media Studies

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - : 33

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

US$51,156.00 (1,687,943 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Classical Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - : 32

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

US$51,156.00 (1,687,943 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้