เรียนต่อ อเมริกา ที่ University of Pennsylvania

usa

1643

8

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 13

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

B.A in Science, Technology and Society

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - : 34

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$51,156.00 (฿ 1,592,256) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Africana Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - : 32

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$51,156.00 (฿ 1,592,256) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Ancient History

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - : 32

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$51,156.00 (฿ 1,592,256) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Anthropology

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - : 34

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$51,156.00 (฿ 1,592,256) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Architecture

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - : 36

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$51,156.00 (฿ 1,592,256) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Biochemistry

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - : 36

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$51,156.00 (฿ 1,592,256) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Biological Basis of Behavior

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - : 35.5

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$51,156.00 (฿ 1,592,256) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Biology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$51,156.00 (฿ 1,592,256) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Biophysics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - : 36

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$51,156.00 (฿ 1,592,256) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Chemistry

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - : 36

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$51,156.00 (฿ 1,592,256) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Cinema and Media Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - : 33

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$51,156.00 (฿ 1,592,256) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Classical Studies

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - : 32

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$51,156.00 (฿ 1,592,256) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้