มี 24 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากUniversity of Pennsylvania

usa

3094

29

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 12

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Science (BS) in Accounting

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - : 33

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020, 1 กันยายน 2020

US$51,156.00 (1,559,731 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (BS) in Actuarial Science

เข้าชม35ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - ACTUARIAL SCIENCE CONCENTRATION - 37 UNITS; OTHER WHARTON REQUIREMENTS - 33 UNITS

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020, 1 กันยายน 2020

US$51,156.00 (1,559,731 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (BS) in Finance

เข้าชม21ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - OTHER WHARTON REQUIREMENTS - 33 UNITS; FINANCE CONCENTRATION - 37 UNITS

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020, 1 กันยายน 2020

US$51,156.00 (1,559,731 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Legal Studies and Business Ethics

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - CONCENTRATION - 37 UNITS; OTHER WHARTON REQUIREMENTS - 33 UNITS

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020, 1 กันยายน 2020

US$51,156.00 (1,559,731 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Marketing and Communication

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - CONCENTRATION - 37 UNITS; OTHER WHARTON REQUIREMENTS - 33 UNITS

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020, 1 กันยายน 2020

US$51,156.00 (1,559,731 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Marketing and Operations Management

เข้าชม42ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - CONCENTRATION - 37 UNITS; OTHER WHARTON REQUIREMENTS - 33 UNITS

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020, 1 กันยายน 2020

US$51,156.00 (1,559,731 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BS in Business Analytics

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - TOTAL COURSE UNITS: 33; BUSINESS ANALYTICS CONCENTRATION - 37 UNITS

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020, 1 กันยายน 2020

US$51,156.00 (1,559,731 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BS in Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - CONCENTRATION: 37 UNITS; OTHER WHARTON REQUIREMENTS - 33 UNITS

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020, 1 กันยายน 2020

US$51,156.00 (1,559,731 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BS in Managing E-Commerce

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - CONCENTRATION - 37 UNITS; OTHER WHARTON REQUIREMENTS - 33 UNITS

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020, 1 กันยายน 2020

US$51,156.00 (1,559,731 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BS in Marketing

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - CONCENTRATION - 37 UNITS; OTHER WHARTON REQUIREMENTS - 33 UNITS

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020, 1 กันยายน 2020

US$51,156.00 (1,559,731 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Education (Ed.D.) - Educational Leadership

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - : 12

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Accounting

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 TO 5 YEARS

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

15 December 2019

US$34,882.00 (1,063,542 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้