มี 12 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากUniversity of Pittsburgh

usa

352

2

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 113

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

BA in Health Services

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$32,656.00 (992,530 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Applied Developmental Psychology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 CREDITS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$32,656.00 (992,530 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Nutrition and Dietetics

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 122

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$41,508.00 (1,261,573 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science program in Nutrition Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$41,508.00 (1,261,573 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BS in Dental Hygiene

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 131 CREDITS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$32,656.00 (992,530 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BS in Emergency Medicine

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$41,508.00 (1,261,573 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BS in Health and Physical Activity

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$32,656.00 (992,530 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BS in Health Information Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 123

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$41,508.00 (1,261,573 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BS in Health Services

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$32,656.00 (992,530 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BS in Nursing

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$41,508.00 (1,261,573 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BS in Psychology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$32,656.00 (992,530 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BS in Rehabilitation Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$41,508.00 (1,261,573 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Pittsburg เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาซึ่งภูมิใจกับการมีศิษย์เก่าที่มีคุณภาพ

  • หนึ่งในมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของสหรัฐ
  • ท็อปห้ามหาวิทยาลัยรัฐในตะวันออกเฉียงเหนือ(Wall Street Journal)
  • ในปี 2018 มหาวิทยาลัยช่วยสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ 23 ธุรกิจ
  • Gothic Revival ตึกระฟ้า สูง 42 ชั้น เป็นอาคารที่มีเอกลักษณ์