มี 12 หลักสูตรวรรณคดี: เจาะจงช่วงเวลาระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากUniversity of Tennessee

usa

1416

3

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

BA in Modern Foreign Languages and Literatures

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020

US$31,684.00 (965,098 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Modern Foreign Languages and Literatures - Language and World Business/Chinese Concentration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020

US$31,684.00 (965,098 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Modern Foreign Languages and Literatures - Language and World Business/German Concentration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020

US$31,684.00 (965,098 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Modern Foreign Languages and Literatures - Language and World Business/Hispanic Studies Con ...

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020

US$31,684.00 (965,098 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Modern Foreign Languages and Literatures Major - Language and World Business/Arabic Concent ...

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020

US$31,684.00 (965,098 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Modern Foreign Languages and Literatures Major - Language and World Business/French and Fra ...

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020

US$31,684.00 (965,098 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Modern Foreign Languages and Literatures Major - Language and World Business/Italian Concen ...

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020

US$31,684.00 (965,098 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Modern Foreign Languages and Literatures Major - Language and World Business/Japanese Conce ...

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020

US$31,684.00 (965,098 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Modern Foreign Languages and Literatures Major - Language and World Business/Portuguese Con ...

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020

US$31,684.00 (965,098 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Modern Foreign Languages and Literatures Major - Language and World Business/Russian Studie ...

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020

US$31,684.00 (965,098 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA/MA Program – Modern Foreign Languages and Literatures Major – French and Francophone Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020

US$31,684.00 (965,098 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA/MA Program – Modern Foreign Languages and Literatures Major – German

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020

US$31,684.00 (965,098 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้