มี 31 หลักสูตรMBAระดับจากUniversity of Tennessee

usa

1044

7

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Dual MS in Aerospace Engineering / MBA - Master of Business Administration

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 60 OR 63 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

US$31,798.00 (฿ 989,522) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Dual MS in Aerospace Engineering / MBA - Master of Business Administration

MBA

เต็มเวลา - 60 OR 63 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

US$31,798.00 (฿ 989,522) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Dual MS in Biomedical Engineering / MBA - Master of Business Administration

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 60 OR 63 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

US$31,798.00 (฿ 989,522) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Dual MS in Biomedical Engineering / MBA - Master of Business Administration

MBA

เต็มเวลา - 60 OR 63 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

US$31,798.00 (฿ 989,522) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Dual MS in Chemical Engineering / MBA - Master of Business Administration

MBA

เต็มเวลา - 63 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

US$31,798.00 (฿ 989,522) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Dual MS in Chemical Engineering / MBA - Master of Business Administration

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 63 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

US$31,798.00 (฿ 989,522) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Dual MS in Civil Engineering / MBA - Master of Business Administration

เข้าชม4ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 60 OR 63 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

US$31,798.00 (฿ 989,522) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Dual MS in Civil Engineering / MBA - Master of Business Administration

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 60 OR 63 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

US$31,798.00 (฿ 989,522) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Dual MS in Computer Engineering / MBA - Master of Business Administration

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 60 OR 63 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

US$31,798.00 (฿ 989,522) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Dual MS in Computer Engineering / MBA - Master of Business Administration

MBA

เต็มเวลา - 60 OR 63 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

US$31,798.00 (฿ 989,522) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Dual MS in Computer Science / MBA - Master of Business Administration

เข้าชม1ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 60 OR 63 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

US$31,798.00 (฿ 989,522) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Dual MS in Computer Science / MBA - Master of Business Administration

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 60 OR 63 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

US$31,798.00 (฿ 989,522) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้