มี 6 หลักสูตรสุขภาพและความปลอดภัยระดับจากUniversity of Washington

usa

1361

7

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 29

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Environmental and Occupational Hygiene

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 99 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 29 กันยายน 2021

US$33,661.00 (฿ 1,052,923) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Certificate Program in Advanced Practice Environmental and Occupational Health

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 15 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 29 กันยายน 2021, 3 มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science in Applied Occupational Hygiene

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 52 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 29 กันยายน 2021

US$33,661.00 (฿ 1,052,923) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science in Occupational Hygiene

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 21 เดือน

เริ่มเรียน - 29 กันยายน 2021

US$33,661.00 (฿ 1,052,923) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Masters in Public Health in Environmental and Occupational Health

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 29 กันยายน 2021

US$39,367.00 (฿ 1,231,408) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Masters in Public Health in Occupational and Environmental Medicine

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 68 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 29 กันยายน 2021

US$39,367.00 (฿ 1,231,408) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้