มี 5 หลักสูตรคลาสสิกระดับจากUniversity of Washington

usa

1343

7

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 29

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Arts in Classical Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021, 29 กันยายน 2021

US$39,114.00 (฿ 1,230,519) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in Classics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021, 29 กันยายน 2021

US$39,114.00 (฿ 1,230,519) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Classics

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 90 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 29 กันยายน 2021

US$30,208.00 (฿ 950,338) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Classics and Ancient Philosophy

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 90 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 29 กันยายน 2021

US$30,208.00 (฿ 950,338) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Arts in Classics

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 36 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021, 29 กันยายน 2021, 3 มกราคม 2022

US$30,208.00 (฿ 950,338) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้