มี 2 หลักสูตรคติชาวบ้านระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากUniversity of Wisconsin - Madison

usa

2223

17

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 43

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

BA in Comparative Literature and Folklore Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$38,615.00 (1,177,360 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BS in Comparative Literature and Folklore Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$38,615.00 (1,177,360 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้