มี 2 หลักสูตรคติชาวบ้านระดับปริญญาตรีจากUniversity of Wisconsin - Madison

usa

1987

14

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 51

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

BA in Comparative Literature and Folklore Studies

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

US$37,785.08 (1,178,127 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BS in Comparative Literature and Folklore Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

US$37,785.08 (1,178,127 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้