มี 9 หลักสูตรMBAระดับจากUniversity of Wisconsin - Madison

usa

2199

17

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 43

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Business: Arts Administration, MBA - Master of Business Administration

เข้าชม2ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - MINIMUM OF 30 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$43,985.00 (1,348,153 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Business: Finance, Investment, and Banking, MBA - Master of Business Administration

เข้าชม9ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - MINIMUM OF 30 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$43,985.00 (1,348,153 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Business: General Management, MBA - Master of Business Management

เข้าชม3ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - MINIMUM OF 30 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$43,985.00 (1,348,153 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Business: Management and Human Resources, MBA - Master of Business Administration

เข้าชม3ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - MINIMUM OF 30 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$43,985.00 (1,348,153 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Business: Marketing, MBA - Master of Business Administration

เข้าชม8ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - MINIMUM OF 30 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$43,985.00 (1,348,153 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Business: Operations and Technology Management, MBA - Master of Business Administration

เข้าชม3ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - MINIMUM OF 30 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$43,985.00 (1,348,153 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Business: Real Estate and Urban Land Economics, MBA - Master of Business Administration

เข้าชม16ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - MINIMUM OF 30 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$43,985.00 (1,348,153 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Business: Risk Management and Insurance, MBA - Master of Business Management

เข้าชม2ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - MINIMUM OF 30 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$43,985.00 (1,348,153 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Business: Supply Chain Management, MBA - Master of Business Administration

เข้าชม19ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$43,985.00 (1,348,153 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้