มี 12 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากVirginia Commonwealth University

null

2213

20

Biomedical Engineering, Bachelor of Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020, 19 มกราคม 2021

US$32,742.00 (1,041,687 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Biomedical Engineering, Doctor of Philosophy (Ph.D.)

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 72 CREDIT HOURS BEYOND THE B.S. OR A MINIMUM OF 60 CREDIT HOURS BEYOND THE M.S.

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020, 19 มกราคม 2021

US$24,741.00 (787,135 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Biomedical Engineering, Master of Science (M.S.)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM 30 GRADUATE CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020, 19 มกราคม 2021

US$24,741.00 (787,135 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Electrical Engineering, Bachelor of Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020, 19 มกราคม 2021

US$32,742.00 (1,041,687 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Engineering, Doctor of Philosophy (Ph.D.) with a concentration in electrical and computer enginee ...

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF THREE YEARS OF STUDY, INCLUDING RESEARCH, IS NECESSARY TO COMPLETE ALL REQUIREMENTS FOR THE PHD

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020, 19 มกราคม 2021

US$24,741.00 (787,135 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Engineering, Master of Science (M.S.) with a concentration in electrical and computer engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM 30 GRADUATE CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020, 19 มกราคม 2021

US$24,741.00 (787,135 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Financial Technology, Bachelor of Science

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020, 19 มกราคม 2021

US$32,742.00 (1,041,687 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Mechanical and Nuclear Engineering, Doctor of Philosophy (Ph.D.)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 68 CREDIT HOURS BEYOND THE B.S. DEGREE OR A MINIMUM OF 36 CREDIT HOURS BEYOND THE M.S. DEGREE

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020, 19 มกราคม 2021

US$24,741.00 (787,135 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Mechanical and Nuclear Engineering, Master of Science (M.S.)

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - THESIS OPTION: MINIMUM OF 30 GRADUATE CREDIT HOURS; NON-THESIS OPTION: MINIMUM OF 30 GRADUATE CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020, 19 มกราคม 2021

US$24,741.00 (787,135 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Mechanical Engineering, Bachelor of Science

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020, 19 มกราคม 2021

US$32,742.00 (1,041,687 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Medicine, Doctor of (M.D.)/Biomedical Engineering, Doctor of Philosophy (Ph.D.) [dual degree]

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - UP TO 16 CREDITS OF M.D. PROGRAM COURSE WORK TO FULFILL THE PHYSIOLOGY REQUIREMENT (EGRB 602) AND 12 ELECTIVE CREDITS FOR THE PH.D. IN BIOMEDICAL ENGINEERING.

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020, 19 มกราคม 2021

US$24,741.00 (787,135 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Nanoscience and Nanotechnology, Doctor of Philosophy

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 72 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020, 19 มกราคม 2021

US$24,741.00 (787,135 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Virginia Commonwealth เป็นมหาวิทยาลัยการวิจัยระดับท็อป 100 และคณะวิชาศิลปศาสตร์ของรัฐระดับสูงกว่าปริญญาตรีอันดับ 1 ของสหรัฐอเมริกา

  • VCU เป็น 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยการวิจัยชั้นนำของรัฐเวอร์จิเนีย
  • มีการเติบโตด้านเงินทุนสนับสนุนถึง 21% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
  • นักศึกษานานาชาติ 1,600 คนจาก 108 ประเทศ
  • วิทยาเขตขนาด 173 เอเคอร์ในย่านธุรกิจของเมืองริชมอนด์