มี 6 หลักสูตรฟิสิกส์ระดับจากVirginia Commonwealth University

usa

2127

26

Bachelor of Science in Physics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020

US$32,742.00 (1,069,583 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in Medical Physics (Post-Baccalaureate Graduate Certificate)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - MINIMUM 23 GRADUATE CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020

US$24,741.00 (808,214 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (M.S.) in Medical Physics

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM 30 GRADUATE CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020

US$24,741.00 (808,214 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (M.S.) in Physics and Applied Physics

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM 30 GRADUATE CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020

US$24,741.00 (808,214 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy in Medical Physics

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 42 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020

US$24,741.00 (808,214 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy in Nanoscience and Nanotechnology

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 72 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020

US$24,741.00 (808,214 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Virginia Commonwealth เป็นมหาวิทยาลัยการวิจัยระดับท็อป 100 และคณะวิชาศิลปศาสตร์ของรัฐระดับสูงกว่าปริญญาตรีอันดับ 1 ของสหรัฐอเมริกา

  • VCU เป็น 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยการวิจัยชั้นนำของรัฐเวอร์จิเนีย
  • มีการเติบโตด้านเงินทุนสนับสนุนถึง 21% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
  • นักศึกษานานาชาติ 1,600 คนจาก 108 ประเทศ
  • วิทยาเขตขนาด 173 เอเคอร์ในย่านธุรกิจของเมืองริชมอนด์