มี 3 หลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากVirginia Commonwealth University

usa

2355

26

Bachelor of Science in Education - Early Childhood Education and Teaching

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM 123 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 18 สิงหาคม 2020

US$32,742.00 (997,485 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Education - Elementary Education and Teaching

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM 123 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 18 สิงหาคม 2020

US$32,742.00 (997,485 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Education - Special Education and Teaching

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM 123 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 18 สิงหาคม 2020

US$32,742.00 (997,485 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Virginia Commonwealth เป็นหนึ่งใน 100 อันดับแรกด้านการค้นคว้าวิจัย และเป็นอันดับ 1 ของโรงเรียนศิลปศาสตร์สาธารณะในระดับบัณฑิตศึกษา

  • VCU เป็นหนึ่งในสามมหาวิทยาลัยชั้นน้ำด้านการวิจัยในเวอร์จิเนีย
  • เติบโตด้านรางวัลสนับสนุนการศึกษาถึง 21% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
  • 1,600 มีนักศึกษานานาชาติกว่าคนจาก 108 ประเทศ
  • วิทยาเขตขนาด 173 เอเคอร์ในย่านธุรกิจของเมืองริชมอนด์