มี 6 หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ระดับจากVirginia Commonwealth University

usa

2320

26

Bachelor of Science (B.S.) in Dental Hygiene

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM 128 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 18 สิงหาคม 2020

US$32,742.00 (995,632 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Dentistry (M.S.D.) with a Concentration in Endodontics

เข้าชม43ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 24 เดือน

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2020

US$24,741.00 (752,334 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Dentistry (M.S.D.) with a Concentration in Orthodontics

เข้าชม106ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2020

US$24,741.00 (752,334 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Dentistry (M.S.D.) with a Concentration in Pediatric Dentistry

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2020

US$24,741.00 (752,334 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Dentistry (M.S.D.) with a Concentration in Periodontics

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2020

US$24,741.00 (752,334 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy in Oral Health Research

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 102 CREDITS

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020

US$24,741.00 (752,334 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Virginia Commonwealth เป็นหนึ่งใน 100 อันดับแรกด้านการค้นคว้าวิจัย และเป็นอันดับ 1 ของโรงเรียนศิลปศาสตร์สาธารณะในระดับบัณฑิตศึกษา

  • VCU เป็นหนึ่งในสามมหาวิทยาลัยชั้นน้ำด้านการวิจัยในเวอร์จิเนีย
  • เติบโตด้านรางวัลสนับสนุนการศึกษาถึง 21% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
  • 1,600 มีนักศึกษานานาชาติกว่าคนจาก 108 ประเทศ
  • วิทยาเขตขนาด 173 เอเคอร์ในย่านธุรกิจของเมืองริชมอนด์