มี 2 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากVirginia Tech

usa

6467

56

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Doctor of Philosophy (PhD) in Biomedical and Veterinary Sciences

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - TOTAL OF 90 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 26 พฤษภาคม 2020, 8 กรกฎาคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$54,510.00 (1,656,750 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Biomedical and Veterinary Sciences

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - TOTAL OF 30 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 26 พฤษภาคม 2020, 8 กรกฎาคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$54,510.00 (1,656,750 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pre-master
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีมากกว่า 110 หลักสูตรในวิทยาเขตอันกว้างขวางด้วยอาคารเรียนมากกว่า 200 อาคารบนพื้นที่ 2,600 เอเคอร์

  • อันดับ 46 ของสหรัฐอเมริกาในด้านการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย
  • ผลิตผลงานอันมีนวัตกรรมในด้านการเรียนและการค้นพบต่างๆ
  • อัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์ 14:1
  • ฟาร์มเพื่อการวิจัยการเกษตร 1,800 เอเคอร์ใกล้กับวิทยาเขตหลัก