เรียนต่อ อเมริกา ที่ Washington State University

usa

202

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

B.A. in Anthropology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 10 มกราคม 2022, 22 สิงหาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 May 2021, 15 November 2021

US$25,702.00 (฿ 803,964) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

B.A. in Business Administration, Accounting

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 10 มกราคม 2022, 22 สิงหาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 May 2021, 15 November 2021

US$25,672.00 (฿ 803,025) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

B.A. in Business Administration, Entrepreneurship

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 10 มกราคม 2022, 22 สิงหาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 May 2021, 15 November 2021

US$25,672.00 (฿ 803,025) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Business Administration, Finance

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 10 มกราคม 2022, 22 สิงหาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 May 2021, 15 November 2021

US$25,672.00 (฿ 803,025) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Business Administration, International Business

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 10 มกราคม 2022, 22 สิงหาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 May 2021, 15 November 2021

US$25,702.00 (฿ 803,964) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Business Administration, Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 10 มกราคม 2022, 22 สิงหาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 May 2021, 15 November 2021

US$25,672.00 (฿ 803,025) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

B.A. in Business Administration, Management Information Systems

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 10 มกราคม 2022, 22 สิงหาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 May 2021, 15 November 2021

US$25,702.00 (฿ 803,964) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

B.A. in Business Administration, Marketing

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 10 มกราคม 2022, 22 สิงหาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 May 2021, 15 November 2021

US$25,672.00 (฿ 803,025) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

B.A. in Communication and Society, Communication and Technology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 10 มกราคม 2022, 22 สิงหาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 May 2021, 15 November 2021

US$25,702.00 (฿ 803,964) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Communication and Society, Risk and Crisis Communication

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 10 มกราคม 2022, 22 สิงหาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 May 2021, 15 November 2021

US$25,702.00 (฿ 803,964) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Communication and Society, Science Communication

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 10 มกราคม 2022, 22 สิงหาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 May 2021, 15 November 2021

US$25,702.00 (฿ 803,964) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Computer Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 122 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 10 มกราคม 2022, 22 สิงหาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 May 2021, 15 November 2021

US$25,656.00 (฿ 802,525) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Washington State University

WSU ได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักแก้ปัญหาและส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาโลกของเราให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1890

  • อัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์อยู่ที่ 15:1
  • มีสาขาการเรียนมากกว่า 200 สาขาเปิดสอนใน 11 วิทยาลัย
  • มีทุนการศึกษาและความช่วยเหลือด้านการเงินมากกว่า 400 ล้านเหรียญ
  • มหาวิทยาลัยรัฐระดับท็อป 100 (U.S. News & World Report 2021)