มี 20 หลักสูตรสังคมศาสตร์และสื่อระดับจากWashington State University

usa

727

7

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Arts in Anthropology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2020

US$26,850.00 (818,648 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Communication and Society

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2020

US$26,850.00 (818,648 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Comparative Ethnic Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2020

US$26,850.00 (818,648 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Criminal Justice and Criminology

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2020

US$26,850.00 (818,648 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in Integrated Strategic Communication

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 120

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in Journalism and Media Production

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2020

US$26,850.00 (818,648 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Political Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2020

US$26,850.00 (818,648 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Social Sciences

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 120

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in Social Sciences: General Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2020

US$26,850.00 (818,648 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Sociology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2020

US$26,850.00 (818,648 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in Strategic Communication

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2020

US$26,850.00 (818,648 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Agricultural and Food Systems, Agricultural and Food Business Economics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2020

US$26,850.00 (818,648 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้