มี 5 หลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากWestern Michigan University

usa

764

3

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

BA in Political Science: Secondary Education

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - AT LEAST 122 HOURS OF CREDIT

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 2 กันยายน 2020

US$17,541.00 (533,394 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BS in Chemistry: Secondary Education

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - AT LEAST 122 HOURS OF CREDIT

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 2 กันยายน 2020

US$17,541.00 (533,394 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BS in Earth Science Education

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - AT LEAST 122 HOURS OF CREDIT

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 2 กันยายน 2020

US$17,541.00 (533,394 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BS in Family and Consumer Sciences Teacher Education

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - AT LEAST 122 HOURS OF CREDIT

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 2 กันยายน 2020

US$17,541.00 (533,394 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BS in Physics: Secondary Education

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - AT LEAST 122 HOURS OF CREDIT

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 2 กันยายน 2020

US$17,541.00 (533,394 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้