มี 4 หลักสูตรกฎหมายระดับจากWestern Michigan University

usa

690

5

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

BA in Criminal Justice Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - AT LEAST 122 HOURS OF CREDIT

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

US$17,541.00 (541,845 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BBA in Business Law

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - AT LEAST 122 HOURS OF CREDIT

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

US$17,541.00 (541,845 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Joint Doctor of Laws and Master of Public Administration

ปริญญาโท

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

US$16,189.00 (500,081 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Pre-Law

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

US$17,541.00 (541,845 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้