มี 12 หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอทีระดับจากYale University

usa

2118

16

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 8

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Arts in Computer Science and Psychology

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

US$55,500.00 (฿ 1,727,105) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in Computing and the Arts

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

US$55,500.00 (฿ 1,727,105) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts or Bachelor of Science in Computer Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

US$55,500.00 (฿ 1,727,105) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts or Bachelor of Science in Statistics and Data Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

US$55,500.00 (฿ 1,727,105) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Computer Science and Economics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

US$55,500.00 (฿ 1,727,105) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Computer Science and Mathematics

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

US$55,500.00 (฿ 1,727,105) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Electrical Engineering and Computer Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

US$55,500.00 (฿ 1,727,105) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Statistics and Data Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 6 ปี

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

US$43,300.00 (฿ 1,347,453) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (PhD) in Computational Biology and Bioinformatics

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 6 ปี

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

US$43,300.00 (฿ 1,347,453) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (PhD) in Computer Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 6 ปี

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

US$43,300.00 (฿ 1,347,453) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science in Computational Biology and Bioinformatics

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - COMPLETE TWO YEARS (FOUR TERMS)

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

US$43,300.00 (฿ 1,347,453) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science in Computer Science

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

US$43,300.00 (฿ 1,347,453) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้