มี 11 หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอทีระดับจากYale University

usa

2522

23

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 8

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Arts in Computer Science and Psychology

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 2 กันยายน 2020

US$55,500.00 (1,692,178 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts or Bachelor of Science in Computer Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 2 กันยายน 2020

US$55,500.00 (1,692,178 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts or Bachelor of Science in Statistics and Data Science

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 2 กันยายน 2020

US$55,500.00 (1,692,178 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Computer Science and Economics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 2 กันยายน 2020

US$55,500.00 (1,692,178 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Computer Science and Mathematics

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 2 กันยายน 2020

US$55,500.00 (1,692,178 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Electrical Engineering and Computer Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 2 กันยายน 2020

US$55,500.00 (1,692,178 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Statistics and Data Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 6 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 2 กันยายน 2020

US$43,300.00 (1,320,204 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Computational Biology and Bioinformatics

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 6 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 2 กันยายน 2020

US$43,300.00 (1,320,204 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Computer Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 6 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 2 กันยายน 2020

US$43,300.00 (1,320,204 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Computer Science

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 2 กันยายน 2020

US$42,100.00 (1,283,616 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MS in Computational Biology and Bioinformatics

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 เทอม

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 2 กันยายน 2020

US$42,100.00 (1,283,616 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้