มี 13 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบระดับจากAustralian Catholic University

5428

30

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts in Drama

เข้าชม6ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019

A$22,720.00 (507,226 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Music

เข้าชม8ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019

A$22,720.00 (507,226 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Visual Arts

เข้าชม11ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019

A$22,720.00 (507,226 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Creative Arts

เข้าชม74ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019

A$22,720.00 (507,226 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Teaching/Bachelor of Arts (Technology)

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2019

A$22,720.00 (507,226 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Teaching/Bachelor of Arts (Visual Arts)

เข้าชม3ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019

A$22,720.00 (507,226 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Visual Arts and Design

เข้าชม14ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019

A$22,720.00 (507,226 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Visual Arts and Design

เข้าชม25ครั้ง

วิชาชีพและอาชีวะศึกษา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019

A$22,720.00 (507,226 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Philosophy in Business

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 กรกฎาคม 2019

A$24,984.00 (557,770 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Philosophy in Creative Arts and Communications

เข้าชม22ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 กรกฎาคม 2019

A$24,984.00 (557,770 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Philosophy in Law

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 กรกฎาคม 2019

A$24,984.00 (557,770 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Philosophy in Management

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 กรกฎาคม 2019

A$24,984.00 (557,770 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัยคาทอลิกออสเตรเลียเป็นมหาวิทยาลัยคาทอลิกยอดเยี่ยมและเป็นหนึ่งในสิบสถาบันการศึกษาคาทอลิกระดับสูงในโลก

  • ติดท็อปเท็นของออสเตรเลียด้านความพึงพอใจของนักศึกษาและการสอน
  • 94% ของงานวิจัยของ ACU ได้รับมาตรฐานระดับโลกหรือสูงกว่า
  • หลักสูตรส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปทีการลงมือปฏิบัติจริง
  • มีความผูกพันกับองค์กรกว่า 200 แห่งทั่ว 40 ประเทศ