มี 10 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบระดับจากAustralian Catholic University

5535

33

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts in Drama

เข้าชม6ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 11 กุมภาพันธ์ 2019, 22 กรกฎาคม 2019

A$22,720.00 (534,418 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Music

เข้าชม8ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 11 กุมภาพันธ์ 2019, 22 กรกฎาคม 2019

A$22,720.00 (534,418 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Visual Arts

เข้าชม7ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 11 กุมภาพันธ์ 2019, 22 กรกฎาคม 2019

A$22,720.00 (534,418 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Creative Arts

เข้าชม67ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 11 กุมภาพันธ์ 2019, 22 กรกฎาคม 2019

A$22,720.00 (534,418 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Teaching/Bachelor of Arts (Technology)

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 11 กุมภาพันธ์ 2019

A$22,720.00 (534,418 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Teaching/Bachelor of Arts (Visual Arts)

เข้าชม3ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 11 กุมภาพันธ์ 2019, 22 กรกฎาคม 2019

A$22,720.00 (534,418 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Visual Arts and Design

เข้าชม14ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 11 กุมภาพันธ์ 2019, 22 กรกฎาคม 2019

A$22,720.00 (534,418 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Visual Arts and Design

เข้าชม24ครั้ง

วิชาชีพและอาชีวะศึกษา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 11 กุมภาพันธ์ 2019, 22 กรกฎาคม 2019

A$22,720.00 (534,418 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Philosophy in Creative Arts and Communications

เข้าชม18ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 มกราคม 2019, 2 กรกฎาคม 2019

A$24,984.00 (587,671 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy in Creative arts and communications

เข้าชม5ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 3 YEARS FULL-TIME, WITH THE POSSIBILITY OF 6 TO 12 MONTH EXTENSION

เริ่มเรียน - 2 มกราคม 2019, 2 กรกฎาคม 2019

A$24,984.00 (587,671 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัยคาทอลิกออสเตรเลียเป็นมหาวิทยาลัยคาทอลิกยอดเยี่ยมและเป็นหนึ่งในสิบสถาบันการศึกษาคาทอลิกระดับสูงในโลก

  • ติดท็อปเท็นของออสเตรเลียด้านความพึงพอใจของนักศึกษาและการสอน
  • 94% ของงานวิจัยของ ACU ได้รับมาตรฐานระดับโลกหรือสูงกว่า
  • หลักสูตรส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปทีการลงมือปฏิบัติจริง
  • มีความผูกพันกับองค์กรกว่า 200 แห่งทั่ว 40 ประเทศ