มี 19 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากBond University

null

1014

2

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts in Counselling Interventions

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 SEMESTERS (2 YEARS)

เริ่มเรียน - 11 พฤษภาคม 2020, 7 กันยายน 2020

A$60,120.00 (1,192,901 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Psychology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 SEMESTERS (2 YEARS)

เริ่มเรียน - 11 พฤษภาคม 2020, 7 กันยายน 2020

A$60,120.00 (1,192,901 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Health Sciences

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 SEMESTERS (2 YEARS)

เริ่มเรียน - 11 พฤษภาคม 2020, 7 กันยายน 2020

A$60,120.00 (1,192,901 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Psychological Science

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 SEMESTERS (2 YEARS)

เริ่มเรียน - 11 พฤษภาคม 2020, 7 กันยายน 2020

A$60,120.00 (1,192,901 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Psychological Science/Bachelor of Laws

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 11 SEMESTERS (3 YEARS 8 MONTHS)

เริ่มเรียน - 11 พฤษภาคม 2020, 7 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Health Sciences

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 SEMESTERS (8 MONTHS)

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (Health Sciences and Medicine)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MAXIMUM OF 48 MONTHS/4 YEARS

เริ่มเรียน - 11 พฤษภาคม 2020, 7 กันยายน 2020

A$38,410.00 (762,131 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Physiotherapy

เข้าชม33ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 6 SEMESTERS (2 YEARS)

เริ่มเรียน - 11 พฤษภาคม 2020

A$70,320.00 (1,395,289 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Health Systems

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 SEMESTER (4 MONTHS)

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Nutrition

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 SEMESTER (4 MONTHS)

เริ่มเรียน - 11 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Healthcare Innovations

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 2 SEMESTERS (8 MONTHS)

เริ่มเรียน - 18 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Nutrition

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 2 SEMESTERS (8 MONTHS)

เริ่มเรียน - 11 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

Bond ได้รับ 5 ดาวในการสอน, การจ้างงาน, ความ internationalisation, สิ่งอำนวยความสะดวก, ความรับผิดชอบต่อสังคมและความหลากหลาย (QS Star Rating ปีค.ศ.2019)

  • ตั้งอยู่ในเขต Gold Coast ประเทศออสเตรเลีย
  • มีนักศึกษานานาชาติจากกว่า 90 ประเทศ
  • อัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ต่ำที่สุดในประเทศ
  • อันดับหนึ่งด้านประสบการณ์นักศึกษาในออสเตรเลีย