มี 7 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับจากBond University

australia

1087

3

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Actuarial Science (3 Year Program)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 SEMESTERS (3 YEARS)

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020

A$60,120.00 (1,254,722 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Biomedical Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 SEMESTERS (2 YEARS)

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม 2020

A$60,120.00 (1,254,722 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Biomedical Science/Bachelor of Laws

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 SEMESTERS (4 YEARS)

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม 2020

A$60,120.00 (1,254,722 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Commerce in Actuarial Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 SEMESTERS (2 YEARS)

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020

A$60,120.00 (1,254,722 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Exercise and Sports Performance

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 SEMESTERS (2 YEARS)

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020

A$60,120.00 (1,254,722 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Exercise and Sports Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 SEMESTERS (2 YEARS)

เริ่มเรียน - 18 มกราคม 2021

A$63,120.00 (1,317,333 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Sports Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 2 SEMESTERS (8 MONTHS)

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

Bond ได้รับ 5 ดาวในการสอน, การจ้างงาน, ความ internationalisation, สิ่งอำนวยความสะดวก, ความรับผิดชอบต่อสังคมและความหลากหลาย (QS Star Rating ปีค.ศ.2019)

  • ตั้งอยู่ในเขต Gold Coast ประเทศออสเตรเลีย
  • มีนักศึกษานานาชาติจากกว่า 90 ประเทศ
  • อัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ต่ำที่สุดในประเทศ
  • อันดับหนึ่งด้านประสบการณ์นักศึกษาในออสเตรเลีย