เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์"

มี 5 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบระดับจากBond University

australia

1258

5

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts in Advertising Design & Production (Double Major)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 SEMESTERS (2 YEARS)

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020, 17 พฤษภาคม 2021

A$60,120.00 (฿ 1,339,967) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Bachelor of Arts/Bachelor of Laws

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 10 SEMESTERS (3 YEARS 4 MONTHS)

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020, 17 พฤษภาคม 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Bachelor of Creative Arts

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 SEMESTERS (2 YEARS)

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

A$60,120.00 (฿ 1,339,967) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Doctor of Philosophy (Society and Design)

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MAXIMUM OF 48 MONTHS/4 YEARS

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020, 17 พฤษภาคม 2021

A$38,410.00 (฿ 856,090) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Master of Philosophy (Society and Design)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MAXIMUM OF 24 MONTHS / 2 YEARS

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020, 17 พฤษภาคม 2021

A$38,410.00 (฿ 856,090) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

Bond ได้รับ 5 ดาวในการสอน, การจ้างงาน, ความ internationalisation, สิ่งอำนวยความสะดวก, ความรับผิดชอบต่อสังคมและความหลากหลาย (QS Star Rating ปีค.ศ.2019)

  • ตั้งอยู่ในเขต Gold Coast ประเทศออสเตรเลีย
  • มีนักศึกษานานาชาติจากกว่า 90 ประเทศ
  • อัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ต่ำที่สุดในประเทศ
  • อันดับหนึ่งด้านประสบการณ์นักศึกษาในออสเตรเลีย