มี 12 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับจากCQUniversity Australia

null

3238

22

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Exercise and Sport Sciences - CG85

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มีนาคม 2021

A$28,680.00 (฿ 639,226) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Medical Laboratory Science (Honours) - CL10

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - มีนาคม 2021

A$32,760.00 (฿ 730,161) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science (Chiropractic) - CB77

เข้าชม112ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มีนาคม 2021

A$31,440.00 (฿ 700,741) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

CA10 - Bachelor of Arts in Geography

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 YEARS FULL-TIME, 6 YEARS PART-TIME

เริ่มเรียน - มีนาคม 2021, กรกฎาคม 2021

A$26,880.00 (฿ 599,107) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CC77 - Graduate Diploma of Occupational Health and Safety

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 YEAR FULL-TIME, 2 YEARS PART-TIME

เริ่มเรียน - มีนาคม 2021, กรกฎาคม 2021

A$27,840.00 (฿ 620,503) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CC77 - Graduate Diploma of Occupational Health and Safety

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 YEAR FULL-TIME, 2 YEARS PART-TIME

เริ่มเรียน - มีนาคม 2021, กรกฎาคม 2021

A$27,840.00 (฿ 620,503) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CG84 - Bachelor of Science (Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - มีนาคม 2021, กรกฎาคม 2021

A$34,080.00 (฿ 759,582) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

CU18 - Bachelor of Science in Applied Biology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มีนาคม 2021, กรกฎาคม 2021

A$32,760.00 (฿ 730,161) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

CU18 - Bachelor of Science in Applied Chemistry

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มีนาคม 2021, กรกฎาคม 2021

A$32,760.00 (฿ 730,161) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Medical Science - CG93

เข้าชม42ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มีนาคม 2021

A$32,760.00 (฿ 730,161) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

CA10 - Bachelor of Arts in History

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 YEARS FULL-TIME, 6 YEARS PART-TIME

เริ่มเรียน - มีนาคม 2021, กรกฎาคม 2021

A$26,880.00 (฿ 599,107) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Research - CL80

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 9 พฤศจิกายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย CQ มุ่งเน้นในการมอบการศึกษาอันมีคุณภาพในสภาพแวดล้อมที่ไม่แบ่งแยกผู้คนและสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีนวัตกรรม

  • ท็อป 2% ในด้านโอกาสการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษา (QS)
  • Changemaker Campus แห่งเดียวของออสเตรเลีย 4 ปีติดต่อกัน
  • เงินเดือนผู้สำเร็จการศึกษาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (ComparED)
  • หลักสูตรการเรียนทางออนไลน์อันทันสมัยและยืดหยุ่น