มี 24 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากCQUniversity Australia

null

3238

22

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Accounting - CQ01

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 พฤศจิกายน 2020

A$29,130.00 (฿ 649,255) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Accounting / Bachelor of Business - CQ91

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 9 พฤศจิกายน 2020

A$29,220.00 (฿ 651,261) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CA01 - Bachelor of Business (Management)

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 พฤศจิกายน 2020

A$28,800.00 (฿ 641,900) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CA01 - Bachelor of Business in Accounting

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 พฤศจิกายน 2020

A$28,800.00 (฿ 641,900) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CA01 - Bachelor of Business in Financial Planning

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 พฤศจิกายน 2020

A$28,800.00 (฿ 641,900) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CA01 - Bachelor of Business in Marketing

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 พฤศจิกายน 2020

A$28,800.00 (฿ 641,900) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CA01 - Bachelor of Business in Social Innovation

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 พฤศจิกายน 2020

A$28,800.00 (฿ 641,900) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CA10 - Bachelor of Arts in Public Relations

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 YEARS FULL-TIME, 6 YEARS PART-TIME

เริ่มเรียน - มีนาคม 2021, กรกฎาคม 2021

A$26,880.00 (฿ 599,107) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CC51 - Graduate Certificate in Business Administration

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - มีนาคม 2021, กรกฎาคม 2021

A$15,240.00 (฿ 339,672) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CC52 - Graduate Diploma of Business Administration

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - มีนาคม 2021, กรกฎาคม 2021

A$30,480.00 (฿ 679,344) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CC78 - Graduate Certificate in Fatigue Risk Management

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1

เริ่มเรียน - มีนาคม 2021, กรกฎาคม 2021

A$13,920.00 (฿ 310,252) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma of Business Studies - CG01

เข้าชม10ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 9 พฤศจิกายน 2020

A$28,740.00 (฿ 640,563) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย CQ มุ่งเน้นในการมอบการศึกษาอันมีคุณภาพในสภาพแวดล้อมที่ไม่แบ่งแยกผู้คนและสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีนวัตกรรม

  • ท็อป 2% ในด้านโอกาสการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษา (QS)
  • Changemaker Campus แห่งเดียวของออสเตรเลีย 4 ปีติดต่อกัน
  • เงินเดือนผู้สำเร็จการศึกษาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (ComparED)
  • หลักสูตรการเรียนทางออนไลน์อันทันสมัยและยืดหยุ่น