มี 7 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศระดับจากCQUniversity Australia

null

3238

22

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

CA99 - Associate Degree of Information Technology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 9 พฤศจิกายน 2020

A$30,480.00 (฿ 679,344) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CC28 - Graduate Certificate in Information Technology

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 9 พฤศจิกายน 2020

A$15,390.00 (฿ 343,015) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CC46 - Graduate Diploma of Information Technology

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 9 พฤศจิกายน 2020

A$31,110.00 (฿ 693,386) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CC54 - Master of Information Technology

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 9 พฤศจิกายน 2020

A$31,110.00 (฿ 693,386) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CG36 - Diploma in Information and Communications Technology

เข้าชม5ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 9 พฤศจิกายน 2020

A$30,480.00 (฿ 679,344) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CG99 - Bachelor of Information Technology (Co-op)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 พฤศจิกายน 2020

A$30,480.00 (฿ 679,344) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CQ18 - Bachelor of Information Technology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 พฤศจิกายน 2020

A$30,480.00 (฿ 679,344) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย CQ มุ่งเน้นในการมอบการศึกษาอันมีคุณภาพในสภาพแวดล้อมที่ไม่แบ่งแยกผู้คนและสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีนวัตกรรม

  • ท็อป 2% ในด้านโอกาสการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษา (QS)
  • Changemaker Campus แห่งเดียวของออสเตรเลีย 4 ปีติดต่อกัน
  • เงินเดือนผู้สำเร็จการศึกษาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (ComparED)
  • หลักสูตรการเรียนทางออนไลน์อันทันสมัยและยืดหยุ่น