มี 7 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากCQUniversity Australia

null

3238

22

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

AUR20516 - Certificate II in Automotive Servicing Technology

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 26 สัปดาห์

เริ่มเรียน - มีนาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Engineering (Honours) - CC31

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - มีนาคม 2021

A$32,820.00 (฿ 731,499) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Engineering (Honours) and Diploma of Professional Practice (Co-op Engineering) - CC32

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4.5 ปี

เริ่มเรียน - มีนาคม 2021

A$32,820.00 (฿ 731,499) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

CD86 - Doctor of Philosophy (PhD) (Offshore)

ปริญญาเอก

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 YEARS FULL-TIME, 6 YEARS PART-TIME

เริ่มเรียน - 9 พฤศจิกายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Asset and Maintenance Management - CC19

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 YEAR FULL-TIME, 2 YEARS PART-TIME

เริ่มเรียน - มีนาคม 2021, กรกฎาคม 2021

A$13,560.00 (฿ 302,228) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Asset and Maintenance Management - CC18

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3

เริ่มเรียน - มีนาคม 2021, กรกฎาคม 2021

A$27,120.00 (฿ 604,456) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Engineering - CV82

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 9 พฤศจิกายน 2020

A$32,400.00 (฿ 722,138) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย CQ มุ่งเน้นในการมอบการศึกษาอันมีคุณภาพในสภาพแวดล้อมที่ไม่แบ่งแยกผู้คนและสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีนวัตกรรม

  • ท็อป 2% ในด้านโอกาสการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษา (QS)
  • Changemaker Campus แห่งเดียวของออสเตรเลีย 4 ปีติดต่อกัน
  • เงินเดือนผู้สำเร็จการศึกษาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (ComparED)
  • หลักสูตรการเรียนทางออนไลน์อันทันสมัยและยืดหยุ่น