มี 31 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากCQUniversity Australia

null

1732

10

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Medical Science - CG93

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020

A$32,760.00 (676,193 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Nursing - CQ23

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$30,510.00 (629,751 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Oral Health - CB29

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$33,420.00 (689,816 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Chiropractic) - CB77

เข้าชม79ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020

A$31,440.00 (648,947 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CA10 - Bachelor of Arts in Psychology

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 YEARS FULL-TIME, 6 YEARS PART-TIME

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$26,880.00 (554,825 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CB84 - Bachelor of Occupational Therapy (Honours)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020

A$31,020.00 (640,278 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CB85 - Bachelor of Physiotherapy (Honours)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020

A$32,100.00 (662,570 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CB86 - Bachelor of Podiatry Practice (Honours)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020

A$31,440.00 (648,947 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CB87 - Bachelor of Speech Pathology (Honours)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$32,100.00 (662,570 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CC42 - Bachelor of Psychological Science (Honours)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$29,010.00 (598,790 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CC43 - Bachelor of Psychological Science

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$28,800.00 (594,455 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CC50 - Graduate Diploma of Accident Investigation

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 YEAR FULL-TIME, 2 YEARS PART-TIME

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$27,840.00 (574,640 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย CQ Australia มีชื่อเสียงในฐานะมหาวิทยาลัยที่ไม่แบ่งแยกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและมุ่งเน้นในการเรียนระดับนานาชาติ

  • นักศึกษานานาชาติมากกว่า 7,500 คนจาก 85 ประเทศ
  • มหาวิทยาลัยระดับท็อป 2% ของโลก (THE 2019)
  • มหาวิทยาลัยชั้นนำในด้านเงินเดือนเริ่มต้นของผู้สำเร็จการศึกษา
  • เป็นหนึ่งใน 650 สถาบันชั้นนำของโลก