มี 11 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไประดับจากCQUniversity Australia

australia

1795

10

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Exercise and Sport Sciences - CG85

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 กรกฎาคม 2020

A$29,250.00 (612,770 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Medical Science - CG93

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020

A$32,760.00 (686,302 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Chiropractic) - CB77

เข้าชม81ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020

A$31,440.00 (658,649 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CA40 - Master of Applied Science (By Research)

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 11 พฤศจิกายน 2019, 9 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020, 9 พฤศจิกายน 2020

A$30,672.00 (642,560 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CD86 - Doctor of Philosophy (PhD) (Offshore)

ปริญญาเอก

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 YEARS FULL-TIME, 6 YEARS PART-TIME

เริ่มเรียน - 11 พฤศจิกายน 2019, 9 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020, 9 พฤศจิกายน 2020

A$30,672.00 (642,560 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CG84 - Bachelor of Science (Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$34,080.00 (713,956 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CH87 - Master of Paramedic Science (Paramedic Practitioner)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1.5 YEARS FULL-TIME, 3 YEARS PART-TIME

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020

A$27,120.00 (568,148 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CQ17 - Master of Health Science (By Research)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 11 พฤศจิกายน 2019, 9 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020, 9 พฤศจิกายน 2020

A$32,928.00 (689,822 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CU18 - Bachelor of Science in Applied Biology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$32,760.00 (686,302 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CU18 - Bachelor of Science in Applied Chemistry

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$32,760.00 (686,302 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CU90 - Master of Human Movement Science (By Research)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 11 พฤศจิกายน 2019, 9 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020, 9 พฤศจิกายน 2020

A$30,672.00 (642,560 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย CQ Australia มีชื่อเสียงในฐานะมหาวิทยาลัยที่ไม่แบ่งแยกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและมุ่งเน้นในการเรียนระดับนานาชาติ

  • นักศึกษานานาชาติมากกว่า 7,500 คนจาก 85 ประเทศ
  • มหาวิทยาลัยระดับท็อป 2% ของโลก (THE 2019)
  • มหาวิทยาลัยชั้นนำในด้านเงินเดือนเริ่มต้นของผู้สำเร็จการศึกษา
  • เป็นหนึ่งใน 650 สถาบันชั้นนำของโลก