มี 10 หลักสูตรการจัดการระดับจากCQUniversity Australia

australia

2319

16

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

BSB51415 - Diploma of Project Management

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020, 9 พฤศจิกายน 2020

A$8,480.00 (177,728 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CA01 - Bachelor of Business in Social Innovation

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 YEARS FULL-TIME, 6 YEARS PART-TIME

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020, 9 พฤศจิกายน 2020

A$28,740.00 (602,347 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CC33 - Graduate Certificate in Project Management

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020, 9 พฤศจิกายน 2020

A$14,400.00 (301,802 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CC78 - Graduate Certificate in Fatigue Risk Management

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$13,920.00 (291,742 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CG04 - Bachelor of Professional Communication

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$28,560.00 (598,575 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CH76 - Graduate Certificate in Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020, 9 พฤศจิกายน 2020

A$14,610.00 (306,204 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CU47 - Bachelor of Business / Bachelor of Professional Communication

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 YEARS FULL-TIME, 8 YEARS PART-TIME

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$28,560.00 (598,575 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Diploma of Project Management - CV81

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020, 9 พฤศจิกายน 2020

A$28,800.00 (603,605 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Project Management - CV84

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020, 9 พฤศจิกายน 2020

A$28,800.00 (603,605 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Management for Engineers - CC74

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020, 9 พฤศจิกายน 2020

A$29,220.00 (612,407 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย CQ Australia มีชื่อเสียงในฐานะมหาวิทยาลัยที่ไม่แบ่งแยกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและมุ่งเน้นในการเรียนระดับนานาชาติ

  • นักศึกษานานาชาติมากกว่า 7,500 คนจาก 85 ประเทศ
  • มหาวิทยาลัยระดับท็อป 2% ของโลก (THE 2019)
  • มหาวิทยาลัยชั้นนำในด้านเงินเดือนเริ่มต้นของผู้สำเร็จการศึกษา
  • เป็นหนึ่งใน 650 สถาบันชั้นนำของโลก