มี 17 หลักสูตรสังคมศาสตร์และสื่อระดับจากCQUniversity Australia

australia

1830

11

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Associate Degree of Digital Media - CC26

เข้าชม8ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$28,320.00 (593,287 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Digital Media - CC24

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$28,320.00 (593,287 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Emergency Service - CC60

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 YEARS FULL-TIME, 4 YEARS PART-TIME

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$28,800.00 (603,343 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CA10 - Bachelor of Arts in Creative and Professional Writing

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 YEARS FULL-TIME, 6 YEARS PART-TIME

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$26,880.00 (563,120 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CA10 - Bachelor of Arts in Digital Media

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 YEARS FULL-TIME, 6 YEARS PART-TIME

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$26,880.00 (563,120 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CA10 - Bachelor of Arts in Journalism

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 YEARS FULL-TIME, 6 YEARS PART-TIME

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$26,880.00 (563,120 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CA10 - Bachelor of Arts Major in Social Enquiry

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 YEARS FULL-TIME, 6 YEARS PART-TIME

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$26,880.00 (563,120 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CB67 - Bachelor of Accident Forensics

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$30,120.00 (630,996 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CC27 - Graduate Certificate in Emergency and Disaster Management

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020

A$14,250.00 (298,529 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CHC33015 - Certificate III in Individual Support

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020

A$7,670.00 (160,682 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CL24 - Master of Mental Health Nursing

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1.5 YEARS FULL-TIME, 3 YEARS PART-TIME

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020

A$27,840.00 (583,231 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CL50 - Graduate Diploma of Public Administration

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 YEARS FULL-TIME, 2 YEARS PART-TIME

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020

A$29,010.00 (607,742 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย CQ Australia มีชื่อเสียงในฐานะมหาวิทยาลัยที่ไม่แบ่งแยกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและมุ่งเน้นในการเรียนระดับนานาชาติ

  • นักศึกษานานาชาติมากกว่า 7,500 คนจาก 85 ประเทศ
  • มหาวิทยาลัยระดับท็อป 2% ของโลก (THE 2019)
  • มหาวิทยาลัยชั้นนำในด้านเงินเดือนเริ่มต้นของผู้สำเร็จการศึกษา
  • เป็นหนึ่งใน 650 สถาบันชั้นนำของโลก