มี 17 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับจากCharles Darwin University

australia

1414

8

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

AHC21016 Certificate II in Conservation and Land Management

เข้าชม22ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020, กรกฎาคม 2020

A$7,600.00 (159,285 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

AHC31416 Certificate III in Conservation and Land Management

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020, กรกฎาคม 2020

A$7,600.00 (159,285 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

AHC40916 Certificate IV in Conservation and Land Management

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020, กรกฎาคม 2020

A$7,600.00 (159,285 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

AHC51116 Diploma of Conservation and Land Management

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020, กรกฎาคม 2020

A$7,600.00 (159,285 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate Degree of Exercise and Sport Science (XEXSS1)

เข้าชม2ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 20 กรกฎาคม 2020

A$28,800.00 (603,605 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Environmental Science (WENVS1)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 9 พฤศจิกายน 2020

A$30,792.00 (645,354 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Exercise and Sport Science (BESS)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 9 พฤศจิกายน 2020

A$28,800.00 (603,605 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (WSCI01) in Biomedical Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 9 พฤศจิกายน 2020

A$30,792.00 (645,354 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (WSCI01) in Ecology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 9 พฤศจิกายน 2020

A$30,792.00 (645,354 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (WSCI01) in General Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 9 พฤศจิกายน 2020

A$30,792.00 (645,354 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Exercise and Sport Science (YEXSS1)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 20 กรกฎาคม 2020

A$28,800.00 (603,605 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Science (YSCI01)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020, กรกฎาคม 2020, พฤศจิกายน 2020

A$29,520.00 (618,695 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

CDU อยู่อันดับ 1 ของออสเตรเลียด้านเงินเดือนของผู้สำเร็จการศึกษาและอันดับ 2 ด้านโอกาสการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษา (Good Universities Guide 2019/2020)

  • หนึ่งในมหาวิทยาลัยดาวรุ่งของโลก (Times Higher Education)
  • อันดับ 28 ในการจัดอันดับยุคสหัสวรรษของ Times Higher Education
  • อันดับ 91 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
  • ทางเลือกการเรียนใน 6 ทำเลที่ตั้งในประเทศออสเตรเลีย