ทั้งหมดที่ Charles Sturt University ออสเตรเลีย

null

581

2

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Accounting

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 18 พฤศจิกายน 2019, 2 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$28,224.00 (585,879 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Agricultural Business Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$30,400.00 (631,049 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Agricultural Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$30,400.00 (631,049 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Agriculture

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$30,400.00 (631,049 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Animal Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$30,400.00 (631,049 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Applied Science (Outdoor Recreation and Ecotourism)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$30,400.00 (631,049 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Applied Science (Parks, Recreation and Heritage)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$30,400.00 (631,049 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (English)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$19,600.00 (406,861 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (History)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$19,600.00 (406,861 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (Philosophy)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$19,600.00 (406,861 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (Psychology)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$19,600.00 (406,861 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (Sociology)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$19,600.00 (406,861 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้