ทั้งหมดที่ Charles Sturt University ออสเตรเลีย

null

826

1

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Associate Degree in Farm Production

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 May 2020

A$30,400.00 (603,197 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Accounting

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020, 1 มีนาคม 2021

A$28,224.00 (560,021 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Agricultural Business Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020, 1 มีนาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 May 2020

A$30,400.00 (603,197 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Agricultural Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 May 2020

A$30,400.00 (603,197 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Agriculture

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 May 2020

A$30,400.00 (603,197 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Animal Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2021

A$30,400.00 (603,197 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Applied Science (Outdoor Recreation and Ecotourism)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020, 1 มีนาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 May 2020

A$30,400.00 (603,197 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Applied Science (Parks, Recreation and Heritage)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020, 1 มีนาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 May 2020

A$30,400.00 (603,197 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (English)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020, 1 มีนาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 May 2020

A$19,600.00 (388,903 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (History)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020, 1 มีนาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 May 2020

A$19,600.00 (388,903 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (Philosophy)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020, 1 มีนาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 May 2020

A$19,600.00 (388,903 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (Psychology)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020, 1 มีนาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 May 2020

A$19,600.00 (388,903 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้