มี 2 หลักสูตรห้องสมุด / บรรณารักษ์ศาสตร์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากCharles Sturt University

australia

588

3

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Information Studies Major in Information and Knowledge Management

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 YEARS FULL TIME; 6 YEARS PART TIME

เริ่มเรียน - 18 พฤศจิกายน 2019

A$22,960.00 (480,998 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Information Studies Major in Records and Archive Management

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 YEARS FULL TIME; 6 YEARS PART TIME

เริ่มเรียน - 18 พฤศจิกายน 2019

A$22,960.00 (480,998 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้