มี 5 หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระดับจากCharles Sturt University

australia

590

3

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Business (Human Resource Management)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 18 พฤศจิกายน 2019

A$26,240.00 (549,712 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Commerce (12 Subjects) major in Human Resource Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 18 พฤศจิกายน 2019

A$29,712.00 (622,449 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Commerce (12 Subjects) major in Industrial Relations

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 18 พฤศจิกายน 2019

A$29,712.00 (622,449 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Commerce (16 Subjects) major in Human Resource Management

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 18 พฤศจิกายน 2019

A$29,712.00 (622,449 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Commerce (16 Subjects) major in Industrial Relations

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 18 พฤศจิกายน 2019

A$29,712.00 (622,449 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้