มี 5 หลักสูตรกฎหมายอาญาระดับจากCharles Sturt University

australia

718

1

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Criminal Justice

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

28 February 2020

A$23,200.00 (483,145 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma of Investigations

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020, 16 พฤศจิกายน 2020

วันปิดรับสมัคร

28 February 2020, 1 May 2020, 31 August 2020

A$20,800.00 (433,164 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - FULL-TIME: 1.5 YEARS

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020, 16 พฤศจิกายน 2020

วันปิดรับสมัคร

28 February 2020, 1 May 2020, 31 August 2020

A$20,800.00 (433,164 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Commerce (12 Subjects) major in Governance Fraud and Risk

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020, 16 พฤศจิกายน 2020

A$31,936.00 (665,074 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Commerce (16 Subjects) major in Governance Fraud and Risk

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020, 16 พฤศจิกายน 2020

วันปิดรับสมัคร

28 February 2020, 1 May 2020, 31 August 2020

A$31,936.00 (665,074 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้