เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์"

มี 74 หลักสูตรสังคมศาสตร์และสื่อระดับจากCharles Sturt University

australia

1242

3

Bachelor of Arts (Sociology)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

A$19,600.00 (฿ 436,849) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Border Management

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

A$20,800.00 (฿ 463,595) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Communication (Advertising) / Bachelor of Business (Marketing)

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - FULL-TIME: 4.0 YEARS

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

A$25,600.00 (฿ 570,578) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Communication (Digital Media Production)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

A$23,600.00 (฿ 526,002) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Communication (Journalism)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

A$23,600.00 (฿ 526,002) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Communication (Public Relations)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

A$23,600.00 (฿ 526,002) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Communication (Public Relations) / Bachelor of Business Studies

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - FULL-TIME: 4.0 YEARS

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

A$25,600.00 (฿ 570,578) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Creative Industries (Design and Visual Arts)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

A$22,800.00 (฿ 508,171) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Creative Industries (Design and Visual Arts/ Interdisciplinary Innovation)

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

A$22,800.00 (฿ 508,171) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Creative Industries (Interdisciplinary Innovation)

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

A$22,800.00 (฿ 508,171) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Emergency Management

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3

เริ่มเรียน - 16 พฤศจิกายน 2020, 1 มีนาคม 2021

A$25,600.00 (฿ 570,578) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Environmental Science Major in Catchment Management

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

A$30,400.00 (฿ 677,561) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Charles Sturt มีอัตราการจ้างงานสูงที่สุดในออสเตรเลีย โดยบัณฑิตจำนวนกว่า 86% สามารถหางานทำได้ภายในสี่เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา

  • 5 วิทยาเขตที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาใน NSW
  • อัตราการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษาที่สูงที่สุดในไอร์แลนด์
  • บริการช่วยเหลือนักศึกษาอยู่ในระดับ 5 ดาว