มี 30 หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอทีระดับจากCurtin University

null

5040

45

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Advanced Science (Honours) Majoring in Computing

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$31,900.00 (658,442 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Advanced Science (Honours) Majoring in Data Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$31,900.00 (658,442 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Humanities) - Internet Communications

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$28,600.00 (590,327 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Commerce Majoring in Business Information Systems (Professional)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$28,600.00 (590,327 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Commerce Majoring in Business Information Technology (Professional)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$28,600.00 (590,327 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Design - Animation and Game Design

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$28,400.00 (586,199 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Honours) Majoring in Industrial and Systems Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$34,700.00 (716,236 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science Majoring in Computing

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$30,800.00 (635,737 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science Majoring in Data Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$30,800.00 (635,737 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Technology (Computer Systems and Networking)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$33,700.00 (695,595 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Computing

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 มกราคม 2020

A$38,600.00 (796,735 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Doctor of Philosophy (PhD) in Electrical and Computer Engineering

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 มกราคม 2020

A$38,600.00 (796,735 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

เคอร์ตินถูกจัดอยู่ในลำดับสูงสุด 1% ของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในด้านชื่อเสียงทางวิชาการในการจัดอันดับ World University 2017

  • อยู่ในกลุ่ม top 20 มหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ทั่วโลก
  • มีวิทยาเขตทั่วโลก
  • นำเสนอทุนการศึกษาให้กับนักศึกษานานาชาติ