มี 67 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากCurtin University

australia

4919

41

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Pharmacy (Honours)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$34,100.00 (714,375 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Psychology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$36,100.00 (756,273 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Exercise, Sports and Rehabilitation Science)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$36,800.00 (770,938 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Health Promotion)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 30 ธันวาคม 2019, 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$36,000.00 (754,178 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science (Health Promotion)/Bachelor of Science (Health and Safety)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$36,200.00 (758,368 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science (Health Sciences)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$33,400.00 (699,710 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science (Health Sciences) (Honours)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$36,600.00 (766,748 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Medical Radiation Science)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$35,200.00 (737,419 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Nursing)

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS, 6 MONTHS

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$33,200.00 (695,520 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science (Nutrition and Food Science)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$35,700.00 (747,894 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Nutrition)/Bachelor of Science (Health Promotion)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$36,500.00 (764,653 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Occupational Therapy) (Honours)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$37,000.00 (775,128 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

เคอร์ตินถูกจัดอยู่ในลำดับสูงสุด 1% ของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในด้านชื่อเสียงทางวิชาการในการจัดอันดับ World University 2017

  • อยู่ในกลุ่ม top 20 มหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ทั่วโลก
  • มีวิทยาเขตทั่วโลก
  • นำเสนอทุนการศึกษาให้กับนักศึกษานานาชาติ