มี 12 หลักสูตรแพทยศาสตร์ระดับจากCurtin University

australia

6247

66

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science (Health Sciences) (Honours)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

A$38,200.00 (797,245 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science (Medical Radiation Science)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

23 July 2020

A$36,600.00 (763,853 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science (Occupational Therapy) (Honours)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 3 สิงหาคม 2020, 1 มีนาคม 2021, 26 กรกฎาคม 2021

A$38,000.00 (793,071 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (PhD) in Medicine

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 กรกฎาคม 2020, 1 มกราคม 2021, 1 กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Clinical Exercise Physiology

เข้าชม27ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 YEAR, 6 MONTHS

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

A$38,600.00 (805,594 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Molecular Medicine

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 3 สิงหาคม 2020, 1 มีนาคม 2021, 26 กรกฎาคม 2021

A$37,000.00 (772,201 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Philosophy (Medical Radiation Science)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 กรกฎาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$38,000.00 (793,071 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Philosophy (Medicine)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 กรกฎาคม 2020, 1 มกราคม 2021, 1 กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science (Health Sciences)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 3 สิงหาคม 2020, 1 มีนาคม 2021, 26 กรกฎาคม 2021

A$34,800.00 (726,286 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science (Speech Pathology) (Honours)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 3 สิงหาคม 2020, 1 มีนาคม 2021, 26 กรกฎาคม 2021

A$37,100.00 (774,288 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Occupational Therapy

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 YEARS, 6 MONTHS

เริ่มเรียน - 4 มกราคม 2021

A$44,100.00 (920,380 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Speech Pathology

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 มกราคม 2021

A$40,800.00 (851,508 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

เคอร์ตินถูกจัดอยู่ในลำดับสูงสุด 1% ของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในด้านชื่อเสียงทางวิชาการในการจัดอันดับ World University 2019

  • เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในจำนวน 1% ของโลก (ARWU 2019)
  • ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษามากกว่า 130 แห่งทั่วโลก
  • สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขตมีความเป็นนานาชาติ
  • มีหลักสูตรที่โดดเด่นในระดับนานาชาติ