มี 3 หลักสูตรกฎหมายมหาชนระดับจากCurtin University

australia

6051

69

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Graduate Certificate in Human Rights

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

A$15,100.00 (287,977 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Human Rights

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 YEAR, 6 MONTHS

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

A$30,100.00 (574,046 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of International Business - Human Rights Stream

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 YEAR, 6 MONTHS

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

A$30,600.00 (583,582 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

เคอร์ตินถูกจัดอยู่ในลำดับสูงสุด 1% ของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในด้านชื่อเสียงทางวิชาการในการจัดอันดับ World University 2019

  • เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในจำนวน 1% ของโลก (ARWU 2019)
  • ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษามากกว่า 130 แห่งทั่วโลก
  • สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขตมีความเป็นนานาชาติ
  • มีหลักสูตรที่โดดเด่นในระดับนานาชาติ