มี 5 หลักสูตรMBAระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกออนไลน์/การศึกษาทางไกลจากCurtin University

australia

6064

70

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

MBA - Master of Business Administration - Business Administration Specialisation

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 YEAR, 6 MONTHS

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

A$41,600.00 (825,427 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
มีโปรแกรม Pre-master
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MBA - Master of Business Administration - Digital Marketing Specialisation

เข้าชม14ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 YEAR, 6 MONTHS

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

A$41,600.00 (825,427 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
มีโปรแกรม Pre-master
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MBA - Master of Business Administration - Innovation and Enterprise Specialisation

เข้าชม4ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 YEAR, 6 MONTHS

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

A$41,600.00 (825,427 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
มีโปรแกรม Pre-master
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MBA - Master of Business Administration - Leadership Specialisation

เข้าชม2ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 YEAR, 6 MONTHS

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

A$41,600.00 (825,427 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
มีโปรแกรม Pre-master
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MBA - Master of Business Administration - Oil and Gas Specialisation

เข้าชม1ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 YEAR, 6 MONTHS

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

A$41,600.00 (825,427 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
มีโปรแกรม Pre-master
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

เคอร์ตินถูกจัดอยู่ในลำดับสูงสุด 1% ของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในด้านชื่อเสียงทางวิชาการในการจัดอันดับ World University 2019

  • เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในจำนวน 1% ของโลก (ARWU 2019)
  • ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษามากกว่า 130 แห่งทั่วโลก
  • สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขตมีความเป็นนานาชาติ
  • มีหลักสูตรที่โดดเด่นในระดับนานาชาติ